Przeglądarka, której używasz, nie umożliwia pełnego korzystanie z naszej strony. Zalecamy korzystanie korzystanie z najnowszego Chrome, Firefox lub Safari.

Ostrzeżenie

Opuszczasz serwis cloudowego dysku Zachowaj.to i zamierzasz wejść na strony z tematyką erotyczną i seksualną PORNfile.cz, zarządzanych przez firmę JAK Services s.r.o.; REGON: 027 65 012; z siedzibą: ul. Kubelíkova 1224/ 42, 13 000, Praga 3, Žižkov, Republika Czeska; zarejestrowaną w Sądzie Miejskim w Pradze, C 223434. Aby kontynuować, musisz wyrazić zgodę na poniższe warunki:

  1. Zgadzam się z warunkami serwisu PORNfile.cz, znajdującymi się pod tym adresem.
  2. Jestem dorosły/a, mam 18 lat lub więcej i osiągnąłem/am pełnoletność.
  3. Jestem świadomy/a, że strony PORNfile.cz mogą zawierać materiały o tematyce seksualnej. Tego typu materiały nie obrażają mnie, nie szokują mnie ani nie stanowią dla mnie zagrożenia.
  4. Oświadczam, że materiały o tematyce seksualnej uzyskane na stronie PORNfile.cz będą przeznaczone tylko do mojego prywatnego użytku i wyłącznie do potrzeby własnej.
  5. Nie umożliwię dostępu do materiałów o treści seksualnej uzyskanych na stronie PORNfile.cz osobom, które są w wieku poniżej 18-tu lat i/lub nie osiągnęły pełnoletności.
  6. W przypadku pobytu w państwie, gdzie granica pełnoletności ustalana jest odmiennie niż w prawie Republiki Czeskiej, potwierdzam, że spełniam wszystkie warunki pełnoletności w kraju pobytu i że dostęp do strony PORNfile.cz nie jest ograniczony lub zabroniony prawem kraju, w którym się znajduję i/lub którego jestem obywatelem.
  7. Jestem świadomy/a, że naruszając którykolwiek z warunków narażam się na spory cywilnoprawne i ewentualne postępowanie karne.
  8. Poprzez rejestrację użytkownik zgadza się z przekazaniem wybranych treści użytkownika udostępnionych w ramach serwisu Zachowaj.to firmie JAK Services sp. z o.o. oraz przeniesieniem praw i obowiązków w stosunku do tej treści. Ponadto zgadza się z przekazaniem swoich danych osobowych firmie JAK Services sp. z o.o.

Poprzez naćisnięcie przycisku „Zgadzam się“ wyrażasz pełną i bezwarunkową zgodę ze wszystkimi wyżej wymienionymi warunkami. Jeśli nie spełniasz lub nie zgadzasz się z którymkolwiek z wyżej wymienionych warunków, wróć na strony cloudowego dysku Zachowaj.to poprzez swoją przeglądarkę lub wciśnięcie przycisku „Nie zgadzam się“.

SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO